Story

THÔNG TIN CÁ NHÂN – MAI VĂN SƠN

Họ & tên: Mai Văn Sơn

Ngày sinh: 07/01/1995

SĐT: 01698217617

Rất thích môi trường làm việc tại công ty, cảm giác thoải mái, được học hỏi rất nhiều. Là một môi trường làm việc khá tốt để phát triển bản thân.

Leave a Reply

Your email address will not be published.