Story

Bài giới thiệu bản thân – Huỳnh Văn Dũng

Họ và tên : Huỳnh Văn Dũng

Ngày sinh : 3-3-1997

Sở thích : Bóng đá, chơi game online, làm web và thỉnh thoảng thích photoshop

Vị trí hiện tại : Internship

Vị trí trong tương lai : Design web fullstack

Video demo protected video

[protected_video mp4=”http://bwps.us/wp-content/uploads/2017/10/neymar-6PISdSxB-05ztDM1.mp4″]

Leave a Reply

Your email address will not be published.